Our Story / Наша історія

Beyond the Mountains (BM) is a non-profit organization found by college and high school students in the United States.

When the pandemic forced us into lockdown and prolonged isolation, we escaped the confinement of our rooms and embarked on a pixelated journey to explore the furthest corners of the world.

One day we tumbled upon Kyrgyzstan, a landlocked and pristine country in Central Asia where time seems to have forgotten to move forward for centuries. Most of the land in Kyrgyzstan (80%) are dominated by mountains, forming a majestic landscape. These mountains are also imposing barriers, isolating a nation once hosted the legendary Silk Road.

A third of the population is between 15 and 25 years old but instead of youthful energy and hope we often found destitute and despair. Almost half of the children are living in poverty and seclusion. The economic hardships worsen by the pandemic spur a drastic increase in suicide rate among young Kyrgyz. “Aged people are more tolerant of the problems they face, they have a philosophical attitude to the issue, while youth react emotionally” explained psychologist Miirkhat Kurmanaliev of the National Mental Health Center.

As we slowly emerge from the world-wide shelter-in-place with measured relief, almost half the Kyrgyz students our ages will remain in isolation for most of their lives, unless we reach out. Driven by our innate instinct to converge during disaster to help each other, we cofound Beyond the Mountains, a peer-to-peer platform teaching English as foreign language through social interactions and cultural immersions between high school students from Kyrgyzstan and the U.S.

With the recent arrival of over a hundred thousand refugees from Afghanistan, BM is directing resources to serve the Afghan communities in the U.S. We are hoping one day soon our active learning platform would also be available to students in Afghanistan.

On February 24th, 2022, missiles and bombs rained down indiscriminately on Ukraine, igniting a humanitarian catastrophe. With the help of our colleagues in Kyiv, we immediately modified BMP to timely extend our service to the fast-growing Ukrainian refugee communities.

The pandemic and wars erased borders and shrunk the world. It showed us that acts by individuals can have devastating impacts on our world. Modest initiatives bringing uplifting changes can also transcend vast distances. We believe that hundreds of brief and simple educational interactions at BM will engage students in Kyrgyzstan, Afghanistan, Ukraine and beyond on a profound level.

Beyond the Mountains (BM) — це некомерційна організація, заснована студентами коледжів і учнями старших класів у Сполучених Штатах.  

Коли пандемія змусила нас до карантину та тривалої ізоляції, ми втікали з цього полону у віртуальні подорожі, щоб досліджувати далекі куточки світу.  

Так ми натрапили на Киргизстан, віддалену і недоторкану країну в Центральній Азії, де час ніби-то зупинився, відстаючи на декілька століть. 80% території Киргизстану складають гори, що утворюють величний ландшафт. Ці гори також слугують бар’єрами, що ізолюють націю, яка була колись одним із господарів легендарного Шовкового Шляху.  

Третина населення країни – це молоді люди віком від 15 до 25 років, але замість молодої енергії і сміливого погляду в майбутнє ми побачили відчай і знедоленість.  Майже половина дітей живе в бідності і відірваності від решти світу. Економічні труднощі, що посилюються через пандемію, посприяли різкому зростанню рівня самогубств серед молодих киргизів. «Люди похилого віку краще справляються з труднощами, вони ставляться до проблем філософськи, а от молодь реагує емоційно», – пояснив психолог Міірхат Курманалієв з Центру Національного Психічного Здоров’я.  

Поки ми з відчутним полегшенням поступово виходимо з наших всесвітніх домашніх карантинних сховищ, майже половина киргизьких студентів нашого віку буде залишатися в ізоляції більшу частину свого життя, якщо ми не простягнемо руку допомоги. Керуючись нашим вродженим інстинктом об’єднуватися під час катастроф, щоб допомогти одне одному, ми спільно заснували Beyond the Mountains, платформу peer-to-peer (“рівний рівному”) для вивчення англійської мови як іноземної, – через соціальну взаємодію та культурний обмін між учнями Киргизстану та США. 

У зв’язку з нещодавнім прибуттям понад сотні тисяч біженців з Афганістану, BMP  спрямовує ресурси на допомогу афганській спільноті у США. Ми сподіваємося,  що незабаром наша платформа активного навчання стане доступною також для студентів, що залишилися в Афганістані. 

24 лютого 2022 року на Українські міста без розбору посипалися ракети та бомби, що спричинило гуманітарну катастрофу. З допомогою наших київських колег ми негайно модифікували BMP, щоб нашим сервісом могли користуватись українські біженці, чиї спільноти швидко розростаються за межами України.  

Пандемія та війни стирають кордони і зменшують відстані. Це показує нам, що дії окремих керівників можуть мати руйнівний вплив на наш світ. Скромні ініціативи,  що приносять позитивні зміни, також сягають далеко понад кордонами. Ми віримо, що сотні коротких і простих освітніх взаємодій у BM допоможуть всім бажаючим з Киргизстану, Афганістану, України долучитися до спільного навчання та відчути глибокий зв’язок з учнями з інших країн світу.

 

Our Team / Наша команда

Our team is comprising mainly of high school students from California, Texas and Oklahoma.